Mẫu Đơn Ly Hôn Mới Nhất Theo Quy Định Hiện Nay

mẫu đơn ly hôn

Nếu bạn đang cần tìm những mẫu đơn ly hôn hoàn chỉnh và mới nhất theo quy định hiện nay. Hay những thắc mắc mà đa số người gặp phải trong việc ly hôn. Mời bạn tham khảo bài viết này để tìm được câu trả lời nhé!

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ ĐƠN XIN LY HÔN MÀ BẠN CẦN BIẾT

1. Có Mấy Loại Mẫu Đơn Ly Hôn?

Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì việc ly hôn được chia thành hai loại, bao gồm:

 • Thủ tục ly hôn thuận tình: Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
 • Thủ tục ly hôn đơn phương: Một trong hai bên không đồng ý về vấn đề ly hôn.

> Xem thêm: Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất hiện nay

2. Nộp Đơn Xin Ly Hôn Ở Đâu?

Bạn có thể nộp đơn đến tòa án cấp huyện nơi mà bạn và chồng đăng ký kết hôn và đăng ký hộ khẩu thường trú để giải quyết thủ tục ly hôn của bạn.

3. Thời Hạn Giải Quyết Ly Hôn

 • Thời gian chuẩn bị xét xử: Từ 4 – 6 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thời hạn mở phiên tòa: Từ 1 – 2 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử. Nếu thuận tình ly hôn, thời gian sẽ ngắn hơn.

4. Tài Liệu Kèm Theo Đơn Ly Hôn Là Gì?

 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
 • Bản sao giấy khai sinh của chồng.
 • Bản sao giấy khai sinh của vợ
 • Sổ hộ khẩu bản sao chứng thực.
 • Bản sao CMND của chồng.
 • Bảng sao CMND của vợ.
 • Các giấy tờ liên quan đến tài sản chung như: Nhà đất, đăng ký xe, giấy vay nợ…

CÁC LOẠI MẪU ĐƠN LY HÔN MỚI NHẤT THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Mẫu đơn xin ly hôn sẽ bao gồm thông tin vợ/chồng, nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Các vấn đề về tài sản, nợ chung, con chung và các thỏa thuận sau ly hôn.

Nếu buộc phải ly hôn thì người chồng hoặc vợ viết đơn và chuẩn bị hồ sơ gửi đến tòa án nhân dân có thẩm quyền thụ lý giải quyết. Bên cạnh nộp hồ sơ cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan theo mẫu và hướng dẫn dưới đây:

MẪU ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————-o0o————

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN

………………., ngày…………..tháng…………năm………..

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện…………………………………………………………. TP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên chồng:…………………………………………..Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………..ngày cấp:…………………………………..nơi cấp……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ:…………………………………………………Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND số:………………………..ngày cấp……………………..nơi cấp…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin trình bày với quý tòa một việc như sau:

Hai chúng tôi kết hôn từ năm…………… có đăng ký kết hôn tại UBND phường……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu tòa án nhân dân……………………………….công nhận thuận tình ly hôn vì lý do:………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vì vậy, kính mong quý tòa xem xét cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay. Hai vợ chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau, cụ thể:

1. Về con chung có (chưa có):……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hằng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện chia như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Về nhà ở chúng tôi đã thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị quý tòa xem xét giải quyết.

………………, ngày……….tháng……..năm………

 

                           HỌ TÊN CHỒNG                                                                                             HỌ TÊN VỢ

 

 

 

                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

Link tải đơn ly hôn thuận tình tại ĐÂY.

MẤU ĐƠN ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN MỚI NHẤT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————-o0o————

ĐƠN LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

(V/v ly hôn)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện…………………………………….- TP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………..; số fax:(nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:…………………………..; số fax:(nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu tòa án nhân dân…………………………………………………………………………………………………………………………………giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn.

Về quan hệ hôn nhân:

Hai Vợ/Chồng tôi đã kết hôn vào ngày……….tháng……..năm…….. theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số:……….. tại UBND…………. Tuy nhiên trong quá trình sinh sống giữa chúng tôi đã phát sinh nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết được. Dẫn đến không còn tiếng nói chung trong cuộc sống và tình cảm. Do vậy, chúng tôi đã ly thân từ………………………. cho đến nay.

Nay tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn cụ thể như sau:

1. Về con chung:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hằng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện chia như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Về nhà ở chúng tôi đã thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tải mẫu đơn tại đây: Mẫu Ly Hôn Đơn Phương

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH VIẾT MẪU ĐƠN LY HÔN

 • Phần nội dung: 

Theo quy định của Luật Hôn Nhân và Gia Đình thì với phần nội dung. Bên nguyên đơn có quyền ghi nhận các thông tin như: Lý do xin ly hôn, mẫu thuẫn phát sinh do đâu? Có ly thân hay không? Thời gian ly thân từ bao giờ…

 • Phần con chung:

– Nếu đã có con chung thì ghi tên các con chung, ngày tháng năm sinh, nguyện vọng và đề nghị nuôi con.

– Nếu chưa có con thì ghi chưa có.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được quyền nuôi con thì ghi đề nghị tòa án căn cứ theo các quy định pháp lý hiện hành để phân chia quyền nuôi con và quyền cấp dưỡng đúng quy định pháp luật.

 • Phần tài sản chung:

– Nếu có tài sản, bạn cần liệt kê toàn bộ tài sản bao gồm: Trị giá thực tế của tài sản, để nghị phần chia. Hoặc ghi tài sản chung do hai bên tự thỏa thuận và không yêu cầu tòa án phân chia.

– Nếu không có tài sản chung thì ghi không có.

 • Phần nợ chung:

– Nếu có nợ chung thì ghi số tiền nợ cụ thể bao gồm: Chủ nợ là ai, khoản nợ đó là tiền hay tài sản, thời gian trả nợ…) và nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai trong đơn. Hoặc nợ chung do hai bên tự nguyện thỏa thuận và không yêu cầu phân chia.

– Nếu không có nợ chung thì ghi không có.

Đối với những vấn đề pháp lý phức tạp, quý khách hàng có thể chủ động liên lạc qua số Hotline: 0784.6789.76 hoặc đặt lịch trực tiếp tại văn phòng để trao đổi trực tiếp với luật sư. Văn phòng luật sư tại Quảng Ngãi hy vọng có cơ hội hợp tác với bạn.

 

Xem thêm:

 

MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ:

TƯ VẤN LUẬT QUẢNG NGÃI

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay